• Budujemy kadłuby i statki od 1995

Obszary działalności

Stocznia i biuro projektowe

Stocznia Safe powstała z Zakładu Konstrukcji Stalowych w 2003 r. na terenie Portu Gdynia (Nabrzeże Indyjskie) i działała tam do połowy 2012 r., realizując w sumie ponad 40 projektów na dwóch stanowiskach montażu o wymiarach: 70x22 i 40x22, każde wyposażone w suwnicę bramową 60T.

Dział antykorozji

Prace antykorozyjne wykonujemy od 1995 roku, tzn. od momentu powstania firmy. Zrealizowaliśmy wiele odpowiedzialnych projektów w przemyśle morskim i stoczniowym, w budownictwie mostowym, w zakładach chemicznych, petrochemicznych i elektrowniach. Zatrudniamy doświadczonych pracowników posiadających wysokie kwalifikacje.

Oddziały zagraniczne

Odziały zagraniczny, oprócz Działu Antykorozji to jedna z pierwszych aktywności firmy Safe. Ten dział firmy zajmuje sie wspieraniem klientów z Francji, Niemiec, Wiekiej Brytani, Norwegii w wykonywaniu prac na rynku Stoczniowym, Ofshore oraz energetycznym.

Aktualności

Połączenie "SAFE" Co Ltd Sp. z o.o. oraz "ALKOR" Sp. z o.o.
12.10.2020

Informacja o połączeniu „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz spółki „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku poprzez przejęcie spółki „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Zarząd spółki „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 500 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 9 października 2020 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku plan połączenia spółki „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmująca) ze spółką „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na „Safe” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku plan połączenia znajduje się tutaj

Wodowanie NB45
16.10.2020
Wodowanie
NB45

Zwodowaliśmy statek rybacki NB45 o numerze budowy YN45 dla norweskiej Stoczni Stadyard.

Wodowanie jednostki UV3911
16.10.2020
Wodowanie jednostki
UV3911

Zwodowaliśmy kadłub budowany dla Stoczni Damen Maaskant, typ Utility Vessel 3911 o numerze budowy YN573109.

Podłożenie stępek YN629 i YN630
08.10.2020
Podłożenie stępek
YN629 i YN630

Podłożyliśmy stępki pod dwie jednostki: YN629 i 630. Statki będą miały 37,95 m długości i 8,5 m szerokości każdy.